Hỏi bị thu hồi đất lấn chiếm thì có được đều bù không; đất trong khu quy hoạch hỗn hợp có được cấp giấy chủ quyền; có nên mua đất có hạ tầng vướng mắc không?

Hỏi bị thu hồi đất lấn chiếm thì có được đều bù không; đất trong khu quy hoạch hỗn hợp có được cấp giấy chủ quyền; có nên mua đất có hạ tầng vướng mắc không?

Hỏi bị thu hồi đất lấn chiếm thì có được đều bù không; đất trong khu quy hoạch hỗn hợp có được cấp giấy chủ quyền; có nên mua đất có hạ tầng vướng mắc không?

Web by VINADESIGN