Hỏi khi bị thu hồi đất nuôi trồng thủy sản được đền bù như thế nào; bán nhà chung cư khi chưa nhận bàn giao nhà có được không; người nước ngoài có được đứng tên chủ sở hữu mua nhà ở Việt Nam?

Hỏi khi bị thu hồi đất nuôi trồng thủy sản được đền bù như thế nào; bán nhà chung cư khi chưa nhận bàn giao nhà có được không; người nước ngoài có được đứng tên chủ sở hữu mua nhà ở Việt Nam?

Hỏi khi bị thu hồi đất nuôi trồng thủy sản được đền bù như thế nào; bán nhà chung cư khi chưa nhận bàn giao nhà có được không; người nước ngoài có được đứng tên chủ sở hữu mua nhà ở Việt Nam?

Web by VINADESIGN