Muốn xác nhận gốc Việt Nam để mua nhà phải hỏi cơ quan nào?

Muốn xác nhận gốc Việt Nam để mua nhà phải hỏi cơ quan nào?

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao hay Sở Tư pháp nơi đương sự cư trú là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam.

Web by VINADESIGN