Những quy định mới cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Những quy định mới cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Luật Kinh doanh bất động sản 2014 ('LKDBĐS 2014') có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 quy định các nội dung mới mà các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các nhà đầu tư trong và ngoài nước cần lưu ý.

Web by VINADESIGN