Chuẩn bị tài chính để mua nhà như thế nào?

Chuẩn bị tài chính để mua nhà như thế nào?

Theo số liệu của Tổng Cục thống kê (GSO), dựa trên quy mô dân số 90,73 triệu người của năm 2014, GDP bình quân đầu người Việt Nam đạt 2.028 USD tương đương 169USD/tháng, dự kiến sẽ đạt khoảng 2.300 USD vào năm 2015.

Web by VINADESIGN