"Ngó" quỹ đầu tư bất động sản của Mỹ để tìm hướng đi cho Việt Nam

Vụ Quản lý quỹ (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) vừa kiến nghị sửa đổi bổ sung Thông tư 228 hướng dẫn thành lập quỹ đầu tư bất động sản (REIT) vào năm 2015. Theo hướng cho phép tiến hành góp vốn bằng bất động sản để tạo điều kiện đưa quỹ này vào thực

Web by VINADESIGN